หนังจีน
rating7.8
FULL-HD
ทะลักจุดแตก [บรรยายไทย]
play
  English   7.8   02:08
rating7.8
FULL-HD
ทะลักจุดแตก [พากย์ไทย]
play
  Thai   7.8   02:08
rating6.3
FULL-HD
คนเล็กนักเรียนโต ภาค3 [พากย์ไทย]
play
  Thai   6.3   01:29
rating6.7
FULL-HD
คนเล็กนักเรียนโต ภาค2 [พากย์ไทย]
play
  Thai   6.7   00:00
rating7.1
FULL-HD
คนเล็กนักเรียนโต ภาค1 [พากย์ไทย]
play
  Thai   7.1   00:00
rating6.9
FULL-HD
เครซี่ ริช เอเชี่ยนส์ เหลี่ยมโบตัน [พากย์ไทย]
play
  Thai   6.9   00:00
rating6.9
FULL-HD
เครซี่ ริช เอเชี่ยนส์ เหลี่ยมโบตัน [บรรยายไทย]
play
  English   6.9   00:00
rating6.4
FULL-HD
18 ยอดมนุษย์ทองคำ [บรรยายไทย]
play
  Thai   6.4   01:35
rating6.4
FULL-HD
18 ยอดมนุษย์ทองคำ [พากย์ไทย]
play
  Thai   6.4   01:35
rating6.9
FULL-HD
ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต [พากย์ไทย]
play
  Thai   6.9   01:41
rating6.9
FULL-HD
ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต [บรรยายไทย]
play
  Chinese   6.9   01:41
rating6.2
FULL-HD
คู่ใหญ่ฟัดข้ามโลก ภาค 2 [บรรยายไทย]
play
  English   6.2   01:54
rating6.2
FULL-HD
คู่ใหญ่ฟัดข้ามโลก ภาค 2 [พากย์ไทย]
play
  Thai   6.2   01:54
rating6.6
FULL-HD
คู่ใหญ่ฟัดข้ามโลก ภาค 1 [พากย์ไทย]
play
  Thai   6.6   01:50
rating6.6
FULL-HD
คู่ใหญ่ฟัดข้ามโลก ภาค 1 [บรรยายไทย]
play
  English   6.6   01:50
rating6.3
FULL-HD
ปุ๊บปั๊บสลับเป็นฉันเมื่อตอน 17 [บรรยายไทย]
play
  Chinese   6.3   01:47
rating6.2
FULL-HD
คู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีด 3 [บรรยายไทย]
play
  English   6.2   01:31
rating6.2
FULL-HD
คู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีด 3 [พากย์ไทย]
play
  Thai   6.2   01:31
rating6.6
FULL-HD
คู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีด 2 [พากย์ไทย]
play
  Thai   6.6   01:30
rating6.6
FULL-HD
คู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีด 2 [บรรยายไทย]
play
  English   6.6   01:30
rating7
FULL-HD
คู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีด [บรรยายไทย]
play
  English   7   01:38
rating7
FULL-HD
คู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีด [พากย์ไทย]
play
  Thai   7   01:38
rating7.6
FULL-HD
สามก๊ก โจโฉแตกทัพเรือ 2 [บรรยายไทย]
play
  Chinese   7.6   02:22
rating7.6
FULL-HD
สามก๊ก โจโฉแตกทัพเรือ 2 [พากย์ไทย]
play
  Thai   7.6   02:22
rating6.4
FULL-HD
ขุนศึกตระกูลหยาง [บรรยายไทย]
play
  Chinese   6.4   01:42
rating6.4
FULL-HD
ขุนศึกตระกูลหยาง [พากย์ไทย]
play
  Thai   6.4   01:42
rating6
FULL-HD
ดาบมังกรฟัด [บรรยายไทย]
play
  Thai   6   02:07
rating6
FULL-HD
ดาบมังกรฟัด [พากย์ไทย]
play
  Thai   6   02:07
rating6.3
FULL-HD
ตี๋เหรินเจี๋ย ปริศนาพลิกฟ้า 4 จตุรเทพ [บรรยายไทย]
play
  Chinese   6.3   02:12
rating6.3
FULL-HD
ตี๋เหรินเจี๋ย ปริศนาพลิกฟ้า 4 จตุรเทพ [พากย์ไทย]
play
  Thai   6.3   02:12
rating6.2
FULL-HD
ปิดเมืองล่าโจร [บรรยายไทย]
play
  Chinese   6.2   01:48
rating6.2
FULL-HD
ปิดเมืองล่าโจร [พากย์ไทย]
play
  Thai   6.2   01:48
rating7
FULL-HD
จอมคนกระบี่เงา [บรรยายไทย]
play
  Chinese   7   01:56
rating7
FULL-HD
จอมคนกระบี่เงา [พากย์ไทย]
play
  Thai   7   01:56
rating7.4
FULL-HD
สามก๊ก โจโฉ แตกทัพเรือ [พากย์ไทย]
play
  Thai   7.4   02:26
rating7.4
FULL-HD
สามก๊ก โจโฉ แตกทัพเรือ [บรรยายไทย]
play
  Chinese   7.4   02:26
rating6.7
FULL-HD
ยุทธภูมิทะเลแดง [พากย์ไทย]
play
  Thai   6.7   02:22
rating6.7
FULL-HD
ยุทธภูมิทะเลแดง [บรรยายไทย]
play
  Chinese   6.7   02:22
rating5.3
FULL-HD
Manhunt [บรรยายไทย]
play
  Chinese   5.3   01:46
rating7
FULL-HD
ปิดตำนานสองคนสองคม [บรรยายไทย]
play
  Chinese   7   01:59
rating7
FULL-HD
ปิดตำนานสองคนสองคม [พากย์ไทย]
play
  Thai   7   01:59
rating7.4
FULL-HD
ต้นฉบับสองคนสองคม [พากย์ไทย]
play
  Thai   7.4   01:59
rating7.4
FULL-HD
ต้นฉบับสองคนสองคม [บรรยายไทย]
play
  Chinese   7.4   01:59
rating8.1
FULL-HD
สองคนสองคม [บรรยายไทย]
play
  Chinese   8.1   01:40
rating8.1
FULL-HD
สองคนสองคม [พากย์ไทย]
play
  Thai   8.1   01:40
rating7.9
FULL-HD
ฮีโร่ [พากย์ไทย]
play
  Thai   7.9   01:30
rating5.1
FULL-HD
โหด เลว ดี 2018 [บรรยายไทย]
play
  Thai   5.1   01:54
rating5.1
FULL-HD
โหด เลว ดี 2018 [พากย์ไทย]
play
  Thai   5.1   00:00
rating7.5
FULL-HD
ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ ภาค 1 [บรรยายไทย]
play
  Chinese   7.5   01:27
rating7.5
ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ ภาค 1 [พากย์ไทย]
play
  Thai   7.5   01:27